<del id="hek4t"></del>

<nav id="hek4t"><code id="hek4t"></code></nav>
<form id="hek4t"></form>

<nav id="hek4t"><listing id="hek4t"></listing></nav>

  <em id="hek4t"><source id="hek4t"><option id="hek4t"></option></source></em>
 1. <sub id="hek4t"></sub>

 2. <sub id="hek4t"><address id="hek4t"><nobr id="hek4t"></nobr></address></sub>

  Haberler ve ?ne ??kanlar

  Oracle ve VMware, Hibrit Bulutunuzu Destekliyor

  Büyüyen ortakl???m?z?n, tutarl? altyap? ve operasyonlarla buluta ge?i?inizi nas?l kolayla?t?raca??n? ??renin.

  Oracle ve VMware Hakk?nda 

  Kendi Kendini ?al??t?ran Veri Merkezinizi Project Magna ile Optimize Edin

  vSAN kümelerinizin kendi kendini ayarlamas?n? ve sürekli optimizasyonunu test etmek i?in kaydolun.

  Beta'ya Hemen Kaydolun 

  Kullan??l? Bir Hibrit Bulut Otomasyon Platformu

  vRealize Automation 8'in en yeni sürümüyle ?evikli?i, verimlili?i ve üretkenli?i art?r?n.

  Daha Fazla Bilgi 

  ?oklu Bulut Güvenli?inizi Art?r?n

  NSX-T 2.5'teki yeni veri merkezi güvenli?i ?zellikleriyle bunu nas?l yapaca??n?z? ??renin.

  Yeni ?zellikleri Ke?fedin 

  BT ?nceli?iniz Ne? 

  Buluta Ge?i? Sürecinizi H?zland?r?n

  VMware Cloud sayesinde, tüm uygulama portf?yünüzü tutarl? altyap? ve operasyonlarla hem hibrit hem de yerel ve genel bulutlarda nas?l y?netebilece?inizi ??renin.

  A? ?leti?imini ve Güvenli?i D?nü?türün

  Gelece?in a?lar? art?k yaz?l?m tan?ml?. VMware NSX teknolojisi üzerine kurulmu? Sanal Bulut A??, i?letmenizi bir ad?m daha ileriye ta??mak i?in ihtiyac?n?z olan güvenli ve istikrarl? temeli olu?turur.

  Dijital ?al??ma Ortam?n? Destekleyin

  ?al??anlar?n beklentileri de?i?iyor. Onlarla her yerden ve her cihazdan ileti?im kurabilir, entegre bir dijital ?al??ma ortam?ndan uygulamalara ve hizmetlere güvenli, sorunsuz ?ekilde eri?ebilirsiniz.

  BT ?nceli?iniz Ne?
  Daha Fazla Mü?teri ?yküsü 

  VMware ürünlerini Hemen ücretsiz Deneyin

  vSphere'i Deneyin

  Hibrit bulutunuz i?in lider sanalla?t?rma platformunu ke?fedin.

  Uygulamal? Laboratuvar 

  NSX Data Center'? Deneyin

  SDDC i?in a? sanalla?t?rma platformunu ke?fedin.

  Uygulamal? Laboratuvar 

  Kullan??l? Bir Hibrit Bulut Otomasyon Platformu

  vRealize Automation 8'in en yeni sürümüyle ?evikli?i, verimlili?i ve üretkenli?i art?r?n.

  Daha Fazla Bilgi 

  Workspace ONE'? Deneyin

  Zeka tabanl? dijital ?al??ma ortam? platformunu test edin.

  Uygulamal? Laboratuvar 

  ?novasyon-uygulama bo?lu?unu kapatma konusunda bulutun CEO'lara yard?mc? olabilmesinin be? nedeni

  ?a??m?z?n kral? art?k inovasyon. ?irketler, yükselen beklentiler ve y?k?c? etkiye sahip dijital rakipler kar??s?nda i?letmelerini korumak ve büyüyebilmek i?in inovasyon geli?tirmeye ihtiya? duyuyor.

  Makaleyi Okuyun
  另类 专区 综合 国产 中文