<del id="hek4t"></del>

<nav id="hek4t"><code id="hek4t"></code></nav>
<form id="hek4t"></form>

<nav id="hek4t"><listing id="hek4t"></listing></nav>

  <em id="hek4t"><source id="hek4t"><option id="hek4t"></option></source></em>
 1. <sub id="hek4t"></sub>

 2. <sub id="hek4t"><address id="hek4t"><nobr id="hek4t"></nobr></address></sub>

  Novinky a zajímavosti

  Oracle a VMware podporují vá? hybridní cloud

  Zjistěte, jak na?e roz?í?ené partnerství zjednodu?uje díky konzistentní infrastruktu?e a provozu vá? p?echod ke cloudu.

  Více o spol. Oracle a VMware 

  Optimalizace samo?ízeného datového centra díky projektu Magna

  Zaregistrujte se a vyzkou?ejte automatické ladění a nep?etr?itou optimalizaci cluster? ?e?ení v SAN.

  Zaregistrovat k beta verzi 

  Jednoduchá platforma pro automatizaci hybr. cloud?

  Zvy?te pru?nost, efektivitu a?produktivitu díky nejnověj?í verzi platformy vRealize Automation?8.

  Dal?í informace 

  Vylep?ete zabezpe?ení svého Multi-Cloudu

  Zjistěte jak na to díky novym funkcím zabezpe?ení datového centra NSX-T?2.5.

  Objevte nové funkce 

  Co je va?e priorita v IT? 

  Zrychlete sv?j p?echod do cloudu

  Zjistěte jak vám ?e?ení VMware Cloud umo?ní spravovat celé portfolio aplikací nap?í? hybridními a nativními ve?ejnymi cloudy a vyu?ívat p?i tom konzistentní infrastrukturu a provozní operace.

  Transformujte sítě a zabezpe?ení

  Budoucí sítě budou softwarově definované. Virtuální cloudová sí? zalo?ená na technologii ?e?ení VMware NSX je bezpe?nou a konzistentní základnou, která vám umo?ní rozvíjet va?e podnikání.

  Vyu?ijte digitální pracovní prostor

  Po?adavky zaměstnanc? se změnily. Díky zabezpe?enému a bezproblémovému p?ístupu do aplikací a ke slu?bám prost?ednictvím integrovaného digitálního pracovního prostoru je splníte kdykoli a na jakémkoli za?ízení.

  Co je va?e priorita v IT?
  Dal?í p?íběhy zákazník? 

  Vyzkou?ejte produkty spole?nosti VMware hned a zadarmo

  Vyzkou?ejte vSphere

  Objevte p?ední virtualiza?ní platformu pro hybridní cloudy.

  Zahájit praktickou ukázku 

  Zkuste NSX Data Center

  Prozkoumejte platformu pro virtualizaci sítí pro SDDC.

  Zahájit praktickou ukázku 

  Vyzkou?ejte ?e?ení vSAN

  Objevte úlo?i?tě optimalizované pro technologii flash vyu?ívané HCI.

  Zahájit praktickou ukázku 

  Vyzkou?ejte Workspace ONE

  Otestujte inteligentní platformu pro digitální pracovní prostor.

  Zahájit praktickou ukázku 

  Pět d?vod?, pro? cloud m??e ?editel?m informa?ních technologií pomoci p?ekonat propast p?i realizaci inovací

  Inovace je klí?ová. Spole?nosti ?elí rostoucím o?ekáváním a stále silněj?í digitální konkurenci, proto jsou stále d?le?itěj?í inovace pro ochranu stávajícího podnikání a otev?ení novych mo?ností pro budoucí r?st.

  P?e?íst ?lánek
  另类 专区 综合 国产 中文